•    
    • آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ - 08:09:46
     نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 0 2,500 0.2 کاهش
     ساراب سیمان‌ داراب‌ 0 1,071 1.83 کاهش
     ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 16,060 2.85 کاهش
     سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 2,577 4.66 کاهش
     سفارس سیمان فارس و خوزستان 0 1,405 1.44 افزایش
     سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 0 4,085 2.15 افزایش

سازمـان توسعـه و نوسـازی معادن و صنایع معدنی ایران

 • تهران،خیابان سپهبد قرنی،شماره 39
 • 021-88829181
  info@imidro.gov.ir