سه شنبه،24 مهر 1397
  
13:41:45
        
  •    
    
    • نگاهی به ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی طلا (قسمت سوم)
     تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۵/۲۴

     خصوصیات زمین‌شناسی: این کانسارها در کمربندهای ولکانیکی ـ پلوتونیکی زون‌های فرورانش جزایر قوسی و حاشیه قاره‌ها و در بخش فوقانی توده‌های نفوذی مرتبط با آتشفشان‌های نوع استراتو یافت می‌شوند. این کانسارها از نظر عمق تشکیل در حد فاصل بین کانسارهای پوفیری و کانسارهای طلای نوع اپی ترمال تشکیل می‌شوند، بنابراین قسمت بالای استراتو ولکانو فرسایش یافته و در بخش پایین و شروع توده‌های نفوذی نیمه عمیق رخنمون دارند. سنگ‌های آتشفشانی عمدتا از نوع آندزیت هستند