جمعه،27 مهر 1397
  
11:18:54
        
  •    
    
    • نگاهی به ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی طلا (قسمت اول)
     تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۵/۰۷

     طلا در طبقه‌بندی عناصر طبیعی در گروه مس قرار می‌گیرد. در سیستم کوبیک متبلور می‌شود و بلورهای آن به شکل اکتائدر و بندرت دودکائدر، هگزائدر و تراپزوئدر با آرایش شبکه‌ای مکعب با سطوح مرکزدار هستند، اما طلا اغلب به‌صورت رشته‌ای و شاخه شاخه از شکل افتاده است. بلورهای مکعبی طلا نادرند. طلا که فلز نجیبی است (سختی 5/2 تا 3 بر اساس مقیاس موس) می‌تواند در اثر آلیاژ شدن با مس و دیگر فلزات سخت شود.