سه شنبه،24 مهر 1397
  
14:23:32
        
  •    
    
    • بررسی اقتصاد اورانیوم (قسمت دوم)
     تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۴/۲۵

     سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اکتشاف اورانیوم با قیمت آن در طول زمان ارتباط تنگاتنگی داشته، به‌گونه‌ای که با افزایش قیمت اورانیوم میزان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اکتشافی نیز افزایش و با کاهش قیمت اورانیوم نیز میزان سرمایه‌گذاری کاهش داشته است