سه شنبه،24 مهر 1397
  
13:40:42
        
  •    
    
    • اقـتـصـاد ذخـایـر کـرومـیـت (قسمت دوم و پایانی)
     تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۳/۲۷

     قیمت کرومیت در جهان در طی سال‌های اخیر دارای نوسان بوده است و پایین‌‌ترین حد آن در سال 1999 است و با میزان تولید، عرضه و تقاضای آن دارای نسبت مستقیم است و با کاهش قیمت‌ها تا سال 1999 و 2000، کشورهای عمده تولید‌کننده‌ برای افزایش مجدد قیمت این ماده معدنی، مجبور به کاهش تولیدات خود شده و باعث افزایش مجدد قیمت کروم در سال 2001 شده که آمار دقیق مربوط به قیمت‌های جهانی در پیوست ذکر شده است.