پنج شنبه،02 اسفند 1397
  
22:02:05
        
  •    
    
    • ویژگی‌های زمین‌شناسی، دگرسانی و کانه‌زایی کانسار مس تخت‌گنبد، شمال‌شرق سیرجان
     تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۲/۲۰

     مطلبی که در ادامه می‌خوانید از سلسله مقالاتی است که در اولین کنگره جهانی مس در تهران ارایه شد. نظر به اهمیت این مطلب، مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
     کانسار مس تخت‌گنبد در شمال‌شرق سیرجان و در حاشیه قسمت مرکزی کمان ماگمایی سنوزوئیک کرمان قرار دارد. در چند سال اخیر، اکتشافات تفصیلی روی این کانسار صورت گرفته و برای بهره‌برداری آماده شده است.