X
   
 
    • هدر یاد داشت ها و مقالات

    • پیش‌بینی کیفیت انفجار در معدن سنگ‌آهن گل‌گهر با استفاده از شبکه‌های عصبی، رگرسیون چند متغیره لجستیک (قسمت اول)
      تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۹/۱۲

      بررسی کیفیت انفجار، یکی از مسائلی است که در معادن توجه زیادی به آن می‌شود. این موضوع به مواردی مانند عقب زدگی، میزان سنگ‌های بزرگ‌تر ازd80، میزان سنگ‌های کوچک‌تر از d20، پرتاب سنگ و لرزش زمین بستگی دارد. کنترل و بهبود هر یک از این موارد در بهبود کیفیت انفجار‌های معادن موثر است. در معدن سنگ‌آهن گل‌گهر چهار پارامتر میزان عقب زدگی، میزان سنگ‌های بزرگ‌تر از d80، میزان سنگ‌های کوچک‌تر از d20 و میزان پاشنه در میان سایر پارامتر‌های موثر بر کیفیت انفجار از اهمیت بیشتری برخوردارند.