X
   
 
    • هدر یاد داشت ها و مقالات

    • مستندسازی نیاز جدی در اجرای طرح‌های معدنی
      تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۶/۰۱

      در عصر خرد و دانایی، هیچکس از مطالعه مداوم و کسب آگاهی بی‌نیاز نیست.علوم در همه زمینه‌ها چنان بسرعت دگرگون می‌شود که کمتر متخصصی را می‌توان پیدا کرد که از مطالعه و یادگیری مستمر بی‌نیاز باشد، از جانب دیگر، پیشرفت‌های روزافزون علم و فناوری، اختراعات، اکتشافات، ظهور شبکه‌هایی از قبیل اینترنت، وب و ماهواره و... همچنین پیچیده شدن محیط کار و زندگی انسان و تغییر و تحولات امروزی حاصل مطالعه مستمر و پژوهش و کاربرد ابزارهای جدید است.