سه شنبه،24 مهر 1397
  
14:01:16
        
  •    
    
    • استفاده از اشعه نامرئی در تشخیص توالی و جنس لایه‌های سنگی زیر سطحی (ADR (Atomic Dielectric Resonance
     تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۹/۰۵

     هنگامی که امواج تپشی (پالسی) رادیویی الکترومغناطیسی از میان یک ماده عبور می‌کنند واکنش قابل اندازه‌گیری در قالب انرژی، فرکانس و ارتباطات فازهای مختلف از خود نشان می‌دهد. در پی کاربرد مطالعاتی و تحقیقاتی مقاومت اتمی عایق‌ها (ADR) در علوم پزشکی یک و 2، این تکنیک به منظور استفاده در اکتشاف کانی‌ها و سنگ‌ها که توسط یک اشعه نامرعی لیزر صورت می‌پذیرد،‌ انجام گرفته که هریک از آنها (کانی‌ها و سنگ‌ها) واکنش مشخصی از خود نشان می‌دهند.