شنبه،27 بهمن 1397
  
03:39:56
        
  •    
    
    • مدیریت و راهبری طرح‌های توسعه واحدهای تابعه و وابسته

     - شناسه خدمت : 13041640101

     - شرح خدمت : برنامه ریزی و سیاستگذاری اجرای طرحها و رفع مشکلات آنها

     نظارت بر عملکرد طرحها مطابق برنامه اجرایی مصوب و بررسی مشکلات آنها و برطرف نمودن مشکلات اجرایی و پیگیری رفع مشکلات برون سازمانی و واگذرای طرحها پس از بهره برداری

     - قوانین و مقررات : قوانین و مقررات حاکم بر سازمانهای توسعه ای

     - مدارک لازم برای انجام خدمت :

     • مدارک مورد نیاز به منظور تامین منابع مالی
     • مدارک مورد نیاز اخذ مجوزهای مورد نیاز
     • مدارک مورد نیاز انتخاب پیمانکار
     • مدارک مورد نیاز عقد قراردادهای پیمانکار
     • گزارشات مختلف نظارت بر عملکرد طرحها و مشکلات طرح

     - متوسط زمان ارائه خدمت : با توجه به وضعیت هر طرح متفاوت می باشد.

     - ذکر ضرورت مراجه حضوری :

     • سیاستگذاری و برطرف نمودن مشکلات طرحها فرایند پیچیده است و لازم در بررسی دقیقی صورت پذیرد و به صورت حضوری شرح گردد.
     • پس از دریافت اطلاعات عملکرد و تحلیل آنها، لازم است مجری طرح به منظور ارائه اطلاعات تکمیلی و اخذ تصمیم در سازمان حضور داشته باشد.
     • سازماندهی اجرا نیز به صورت غیر الکترونیک انجام می شود.

     - مسئول خدمت : مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

     آدرس و شماره تماس : میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف ، پلاک 39، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ، شماره تماس 88823047 ، ساعات کار اداری 8:00 الی 16:15

     • ارائه خدمت :

     1-نحوه : ارائه این خدمت از طریق سیستم گردش مکاتبات دبیر امکان پذیر می باشد.

     2-زمان : در تمام ایام سال

     3- مکان : دسترسی به شاخصها و اهداف از طریق بستر اینترنت ( سامانه پوینتر و پیگیری مکاتبات دبیر )، مدیریت و راهبری به صورت غیرالکترونیکی در محل سازمان در قالب جلسات حضوری

     • درخواست متقاضی :

     1-نحوه : درخواست این خدمت توسط متقاضی از طریق سیستم گردش مکاتبات دبیر امکان پذیر می باشد.

     2-زمان : در تمام ایام سال

     3- مکان : دسترسی به شاخصها و اهداف از طریق بستر اینترنت ( سامانه پوینتر و پیگیری مکاتبات دبیر )،در صورت نیاز به مراجعه حضوری جهت برگزاری جلسه در محل سازمان

     • پیگیری خدمت توسط متقاضی :

     1-نحوه : پیگیری این خدمت توسط متقاضی از طریق سیستم گردش مکاتبات دبیر امکان پذیر می باشد.

     2-زمان : در تمام ایام سال

     3- مکان :دسترسی به شاخصها و اهداف از طریق بستر اینترنت ( سامانه پوینتر و پیگیری مکاتبات دبیر )،در صورت نیاز به مراجعه حضوری جهت برگزاری جلسه در محل سازمان یا به صورت تلفنی

     • دریافت خدمت توسط متقاضی:

     1-نحوه : دریافت این خدمت توسط متقاضی از طریق سامانه یکپارچه استراتژیک (پوینتر) و سیستم گردش مکاتبات دبیر امکان پذیر می باشد.

     2-زمان : در تمام ایام سال

     3- مکان : دسترسی به شاخصها و اهداف از طریق بستر اینترنت ( سامانه پوینتر و پیگیری مکاتبات دبیر )، مدیریت و راهبری به صورت غیرالکترونیکی در محل سازمان در قالب جلسات حضوری

     - هزینه خدمت : این خدمت به صورت رایگان عرضه می گردد.

     - شرایط متقاضیان : این خدمت به کلیه طرحهای توسعه واحدهای تابعه و وابسته اراته می گردد.


     - دسترسی به سامانه های مرتبط با این خدمت:

     ( سامانه یکپارچه مدیریت استراتژیک (پوینتر

     ثبت و پیگیری مکاتبات

     - سوالات متداول

     - مراحل انجام کار :     لطفا جهت شرکت در نظرسنجی این خدمت اینجا کلیک کنید