پنج شنبه،02 اسفند 1397
  
21:30:07
        
  •    
    
    • ماموریت ها

     ردیف
     فهرست ماموریت ها
     مبنای قانونی
     1
     بررسی و اجرای طرح های احداث توسعه ، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی
     ماده 6 قانون متمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن
     2
     استخراج و فراوری مواد معدنی و اجرای طرح های اکتشافی
     ماده 6 قانون متمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن


     دانلود فایل ماموریت ایمیدرو