سال جهش تولید
X
   
 
  • چشم انداز

   رهبر و پیشتاز در تحول و توسعه پایدار بخش معدن و صنایع معدنی و رقابت پذیر در زنجیره های ارزش جهانی

   محورهای اصلی سند چشم انداز تا افق 1404

   ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و
   انقلابی، الها م بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل محسوب می شود..

   1. کشوری توسعه یافته در سال 1404 ه.ش
   2. جایگاه اول اقتصادی - علمی و فناوری در سطح منطقه
   3. برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری
   4. فعال، مسئولیت پذیر، دارای روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی
   5. امن، مستقل، مقتدر با سازمان دفاعی مبتنی بر باز دارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت
   6. الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی
   7. برخوردار از سلامت، رفاه و تامین اجتماعی، فرصت های برابر و بهره مند از محیط زیست مطلوب
   8. دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت
   9. کارآفرین و دارای اشتغال پایدار

   چشم انداز کلی بخش صنعت و معدن در سند چشم انداز 20 ساله

   کسب جایگاه نخست اقتصادی و صنعتی با ویژگی های زیر:
   1. توسعه یافته بر پایه فناوری پیشرفته و نوآور و بالنده، آینده نگر و خودکفا در تامین کالاهای راهبردی
   2. صادرات گرا و تامین کننده بخش قابل توجهی از نیاز ارزی کشور
   3. متوازن در مناطق مختلف کشور بر پایه قابلیت ها و مزیت های منطقه ای
   4. بهره ور در حد مطلوب از منابع در اختیار
   5. هم افزا در قالب شبکه ها، خوشه ها و زنجیره ها
   6. منطبق با استانداردهای بازار منطقه ای و بین المللی

   اهداف کمی بخش معدن و صنایع معدنی در چشم انداز 20 ساله

   1. فولاد: 55 میلیون تن
   2. مس: 440 هزار تن
   3. آلومینیوم: 1.5 میلیون تن