سال جهش تولید
X
   
 
  • استراتژیهای کلان ایمیدرو

   1- توسعه فعالیتهای معدنی و صنایع معدنی دارای مزیت رقابتی در مناطق کمتر توسعه یافته
   2- رشد سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای زنجیره معدن و صنایع معدنی دارای فناوری نوین و پرریسک
   3- توسعه فعالیتهای معدنی و صنایع معدنی برون مرزی با هدف تکمیل زنجیره ارزش
   4- توسعه روشهای نوین تامین منابع مالی در اجرای طرحهای توسعه
   5- ارتقا، بهره وری، هم افزایی و رقابت پذیری بخش معدن و صنایع معدنی
   6- توسعه دانش، پژوهشهای کاربردی و فناوری های مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی
   7- توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در فعالیتهای معدنی، صنایع معدنی و زیرساختهای مربوطه
   8-توسعه منابع انسانی بخش معدن و صنایع معدنی
   9- بازاریابی استراتژیک و توسعه صادرات محصولات و خدمات فنی- مهندسی