شنبه،27 بهمن 1397
  
03:09:15
        
  •    
    
    • خط مشی کیفیت ایمیدرو

     سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در راستای انجام هر چه بهتر “مدیریت طرحها” ، “سیاستگذاری کلان” و انجام “نظارت اثربخش” و استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2008 خط مشی کیفیت خود را برای یکسال از تاریخ ابلاغ در سه محور منابع ، مصارف و مشارکت به شرح زیر تعریف نموده است.

     منابع: یکی از اولویت ها در وظایف کلیه کارکنان در مدت عمر این سند ، اقدام در راستای موارد ذیل می باشد.
     - توسعه و تنوع سبد تامین منابع طرح های سازمان
     - استفاده بهینه و بهره ور از منابع
     - توسعه سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی با اولویت سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی
     - تقویت و توانمند سازی منابع انسانی در راستای اجرای ماموریت و اهداف بلند مدت سازمان
     مصارف: یکی از مهمترین اولویت های ایمیدرو ، صرفه جویی و هدفمند کردن هزینه ها با توجه به نقاط بحرانی سازمان و بدون ایجاد عارضه به ماموریت و اهداف کلان سازمان از طریق :
     - اولویت بندی مصارف
     - عدم پذیرش مصارف جدید خارج از سیاستها و اولویتهای سازمان
     مشارکت: افزایش مشارکت ذینفعان در راستای اتخاذ سیاستهای اثربخش تر در بخش معدن ، صنایع معدنی و صنایع پایین دستی
     مدیریت ارشد سازمان به همراه همه کارکنان ، خود را متعهد به رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور ، قوانین و مقررات بین المللی پذیرفته شده ، پایبندی به متن خط مشی کیفیت و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت می داند و از کلیه دست اندرکاران سازمان انتظار دارد در راستای اجرای این بیانیه از تمام توان خود برای افزایش کیفیت در عملکرد و رسیدن به اهداف سازمان استفاده نمایند .
     جهت اطمینان از میزان اثربخشی خط مشی کیفیت این بیانیه بصورت سالیانه در جلسات بازنگری مدیریت و با همراهی کلیه مدیران مورد بررسی و به روز رسانی قرار خواهد گرفت .
     خداداد غریب پور
     معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت و
     ریاست هیات عامل