سال جهش تولید
X
   
 
    • مراسم افتتاح پایلوت استحصال عناصر نادر خاکی و سایر عناصر استراتژیک - 8 بهمن 98