X
   
 
  • تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
  • پاسخ شرکت احداث صنعت به مطالب سراسر کذب در خصوص مطالبات از ونزوئلا

   به گزارش ایمیدرو به نقل از شرکت احداث صنعت، در پی انتشار مطالب کذبی در فضای مجازی در خصوص اسناد شرکت احداث صنعت و مطالبات از ونزوئلا، چند نکته برای تبیین افکار عمومی قابل ذکر است:

   1- اسناد مطالبات شرکت احداث صنعت از دولت ونزوئلا موجود، شفاف و حسابرسی شده است، این اسناد اتفاقاٌ در صورت های مالی شرکت نیز انعکاس یافته و با پیگیری وزارت صمت توسط هیئت وزیران در حال پیگیری و بررسی است و هیچ گونه تخلف یا قصوری در این زمینه وجود ندارد.

   2- در خصوص مفقود شدن برخی اسناد شرکت احداث صنعت این نکته قابل بیان است که از زمان اطلاع از مفقود شدن تعدادی از اسناد در سال گذشته، با پیگیری ایمیدرو ، موضوع در دادسرای ویژه سرقت و دادسرای کارکنان دولت مطرح و در حال رسیدگی است و البته تمام اسناد شرکت در صورت های مالی موجود می باشد و توضیح این که:

   الف- همه اسناد شرکت در صورت های مالی و حسابرسی همان سال عیناً موجود است.

   ب- نکته مهم دیگر اینکه تمامی اسناد مالی و حسابداری توسط سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی، حسابرسی شده و علاوه برا اینها کلیه اسناد و مکاتبات در سیستم های مکانیزه و درگاه امن سیستمی شرکت (GC.DATA) موجود و قابل استناد است.

   3- بقیه موارد و مطالب گفته شده تماماً داستان سرایی و کذب است.

   4- شرکت احداث صنعت به دلیل مطالب کذب منتشره حاوی توهین به هدف تشویش اذهان عمومی توسط فردی در فضای مجازی، موضوع را به طور جدی از دستگاه قضایی تا حصول نتیجه پیگیری می نماید تا کسی به خود اجازه ندهد بر مبنای اسناد بی اساس مردم را به نظام و دولت بدبین کند.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: