دوشنبه،28 آبان 1397
  
21:16:02
        
  •    
    

    • محمد باقر زارعی
     محمد باقر زارعی
     محمد باقر زارعی
     مدیریت مالی
     zareei@imidro.gov.ir

     وظایف تخصصی مدیریت مالی 

     1. همکاری در تدوین مقاصد (ماموریت، چشم انداز و ارزشها)، اهداف و برنامه های استراتژیک، عملیاتی و سیاستهای سازمان
     2. تهیه، تدوین دستور العملهای مالی مورد نیاز سازمان، شرکتها و مجتمع ها و طرحها و نظارت بر اجرای آن.
     3. نظارت بر حسن اجرای دستور العملها و بیانیه ها و آیین نامه های مالی سازمان و واحدهای زیر مجموعه، و انجام عملیات مربوطه طبق اساسنامه و مصوبات هیات عامل سازمان.
     4. اطمینان از وجود تعادل بین منابع و مصارف سازمان (flow cash) و تهیه گزارشات تحلیلی فصلی در این خصوص
     5. تخصیص اعتبار مصوب طرحها مطابق فرایند مربوطهبا هماهنگی سایر واحدها و پرداخت به طرحها و واحدهای تابعه در چارچوب هزینه های جاری آنها، پیمانکاران اصلی طرح، خرید دارائیهای سرمایه ای و ...
     6. انجام امور مربوط به مالیات و عوارض ارزش افزوده شامل پرداخت کلیه مالیاتهای تکلیفی، تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی،پاسخگویی حضوری و تهیه مستندات مورد نیاز ممیزین مالیاتی، شرکت در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی و ....
     7. انجام امور مالی گشایش اعتبار اسنادی
     8. پیگیری وصول حق بهره برداری از معادن و تخصیص آن از خزانه در چارچوب قوانین بودجه سالانه کشور، هم چنین بررسی و پیگیری اجرای سایر بندهای مرتبط در قانون بودجه سالانه.
     9. پیگیری مطالبات سازمان از شرکتها، سازمان خصوصی سازی، بانکهای داخلی و خارجی
     10. دریافت، کنترل و نگهداری اوراق و اسناد بهادار نظیر اوراق سهام ، اسناد مالکیت، سفته ها و ضمانتنامه ها.
     11. تهیه و تنظیم حقوق و مزایای کارکنان سازمان و مشاوران، وام کارکنان و پرداخت تنخواه گردانهای منابع انسانی و پشتیبانی و سایر هزینه های جاری سازمان.
     12. اخذ ضمانتنامه بانکی، کنترل و رسیدگی به وجوه پرداختی بابت قراردادهای منعقده داخلی و خارجی با پیمانکاران، مشاوران و سایر ارائه دهندگان خدمات و کنترل دریافت مفاصا حساب تامین اجتماعی و رعایت سایر قوانین بیمه.
     13. انجام عملیات ثبت و نگهداری حسابهای سازمان بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری با رعایت قوانین و مقررات ذیربط همچنین تهیه گزارشات مالی(ترازنامه،حساب سود وزیان و...).
     14. اخذ اطلاعات و گزارشات مالی و حسابرسی از شرکتهای تابعه به منظور تهیه صورتهای مالی تلفیقی و پیگیری رفع بندهای گزارش حسابرسی شرکتهای زیرمجموعه.
     15. انجام عملیات انتقال رویدادهای مالی طرحها و مجتمع ها به صورت خلاصه اسناد حداقل پانزده روزه در دفاتر سازمان و کنترل صورتهای مالی و گزارشات دریافتی از طرحها و مجتمع های در دوره های زمانی مشخص.
     16. تهیه صورتهای مالی جداگانه سازمان و کلیه مجتمع های زیرمجموعه آن و تهیه گزارشات عملکرد ماهانه مجتمع ها، ثبت و بازبینی اسناد مربوط به حسابهای رابط سازمان با طرحها و مجتمع های زیرمجموعه و مغایرت گیری حسابها در مقاطع زمانی مشخص
     17. ثبت و ضبط و نگهداری اطلاعات در سیستم اموال و کلیه امور جمع داری اموال از جمله نصب برچسب اموال
     18. پاسخگویی به مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و تمرکز تلفیق وزارت دارایی و سازمان حسابرسی و پیگیری رفع بندهای گزارش حسابرسی به منظور ارائه در مجمع سازمان.
     19. بررسی میزان اعتبار ضمانت نامه برای شرکتهای متقاضی و پیشنهاد به معاونت
     20. تهیه گزارش ادواری و موردی درارتباط با عملکرد مدیریت به مقام مافوق
     21. تهیه و تدوین گزارشات تخصصی مربوطه برای ذینفعان درون و برون سازمانی
     22. ارسال گزارش عملکرد دوره ای اجرای برنامه های تحت کنترل و نظارت به همراه پیشنهادهای بهبود عملکرد به مدیریت برنامه ریزی
     23. اعلام نیازهای آموزشی، خدماتی، تدارکاتی، سخت افزاری و نرم افزاری، بودجه ای مدیریت به مدیریت های ذیربط
     24. پیشنهاد اهداف و برنامه ها مربوط به آن مدیریت در راستای استراتژیهای کلان سازمان
     25. نظارت بر اجرای برنامه ها و اهداف کارشناسان تابعه مدیریت

     * اطلاعات تماس: 

     آدرس: تهران، بالاتر از میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به خیابان سمیه، نبش کوچه شریف، پلاک 39
     کد پستی : 1581614513
     تلفن : 88828314
     فکس : 88847692
     ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه 8 تا 16:30


     *پست الکترونیک : zareei@imidro.gov.ir