دوشنبه،20 آذر 1396
  
04:06:36
        
  •    
    
    •  
    • طرح بوکسیت گینه
     مشخصات پروژه
     مشخصات قرارداد
     مشخصات محصول
     منابع انسانی
     اطلاعات تخصصی
     نام طرح / پروژه :
     طرح بوکسیت گینه
     ظرفیت کارخانه /پروژه :
     4 میلیون تن در سال
     محل پروژه :
     دابولا - گینه
     طرح بوکسیت گینه