شنبه،05 اسفند 1396
  
10:07:38
        
  •    
    
    •  
    • طرح احداث کارخانه پترولیوم کک
     مشخصات پروژه
     مشخصات قرارداد
     مشخصات محصول
     منابع انسانی
     اطلاعات تخصصی
     نام طرح / پروژه :
     طرح احداث کارخانه پترولیوم کک
     ظرفیت کارخانه /پروژه :
     300 هزار تن
     محل پروژه :
     منطقه آزاد اقتصادی اروند- خرمشهر
     طرح احداث کارخانه پترولیوم کک