یکشنبه،28 بهمن 1397
  
01:14:19
        
  •    
    
    •  
    • طرح الکترود گرافیتی
     مشخصات پروژه
     مشخصات قرارداد
     مشخصات محصول
     منابع انسانی
     اطلاعات تخصصی
     نام طرح / پروژه :
     طرح الکترود گرافیتی
     ظرفیت کارخانه /پروژه :
     30 هزار تن
     محل پروژه :
     یزد - اردکان
     طرح الکترود گرافیتی