یکشنبه،28 بهمن 1397
  
01:09:55
        
  •    
    
    •  
    • طرح تولید پودر آلومینا از نفلین سینیت
     مشخصات پروژه
     مشخصات قرارداد
     مشخصات محصول
     منابع انسانی
     اطلاعات تخصصی
     نام طرح / پروژه :
     طرح تولید پودر آلومینا از نفلین سینیت
     ظرفیت کارخانه /پروژه :
     212هزارتن آلومینا در سال - 3600 هزار تن سیمان در سال- 180 هزارتن نمکها در سال
     محل پروژه :
     آذربایجان شرقی-کیلومتر 25 جاده سراب-بستان آباد
     مساحت زمین :
     520 هکتار
     طرح تولید پودر آلومینا از نفلین سینیت