چهارشنبه،04 بهمن 1396
  
01:19:50
        
  •    
    
    •  
    • احداث کارخانه تولید سرباره از معدن تیتانیوم کهنوج
     مشخصات پروژه
     مشخصات قرارداد
     مشخصات محصول
     منابع انسانی
     اطلاعات تخصصی
     نام طرح / پروژه :
     احداث کارخانه تولید سرباره از معدن تیتانیوم کهنوج
     محل پروژه :
     سر زمین اصلی
     احداث کارخانه تولید سرباره از معدن تیتانیوم کهنوج