سال جهش تولید
X
   
 
  • طرح ها و پروژه ها
  • آلومینیوم کاوه خوزستان
   مشخصات پروژه
   مشخصات محصول
   منابع انسانی
   اطلاعات تخصصی
   نام طرح / پروژه :
   آلومینیوم کاوه خوزستان
   محل پروژه :
   مسجد سلیمان
   مشخصات مواد اولیه مورد نیاز :

   واگذار شده

   آلومینیوم کاوه خوزستان