چهارشنبه،02 اسفند 1396
  
20:34:13
        
  •    
    
    •  
    • فولاد میانه
     مشخصات پروژه
     مشخصات قرارداد
     مشخصات محصول
     منابع انسانی
     اطلاعات تخصصی
     نام طرح / پروژه :
     فولاد میانه
     ظرفیت کارخانه /پروژه :
     800000 تن
     محل پروژه :
     میانه