چهارشنبه،21 آذر 1397
  
09:30:56
        
  •    
    
    •  
    • طرح فولاد قائنات
     مشخصات پروژه
     مشخصات قرارداد
     مشخصات محصول
     منابع انسانی
     اطلاعات تخصصی
     نام طرح / پروژه :
     طرح فولاد قائنات
     ظرفیت کارخانه /پروژه :
     800000 تن
     محل پروژه :
     خراسان جنوبی