سه شنبه،31 مرداد 1396
  
04:00:54
        
  •    
    •  
    • طرح فولاد سبزوار
     مشخصات پروژه
     مشخصات قرارداد
     مشخصات محصول
     منابع انسانی
     اطلاعات تخصصی
     نام طرح / پروژه :
     طرح فولاد سبزوار
     ظرفیت کارخانه /پروژه :
     800000 تن
     محل پروژه :
     استان خراسان رضوی