سال جهش تولید
X
   
 
  • اخبار
   ایمیدرو و انجمن مهندسی معدن تفاهمنامه همکاری امضا کردند
   ایمیدرو و انجمن نظام مهندسی معدن، تفاهمنامه همکاری در سه حوزه امضا کردند. این سند بین غریب پور رییس هیات عامل ایمیدرو و احمد رضا صیادی رییس انجمن امضا و مبادله شد.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۹/۰۵/۱۳