سال جهش تولید
X
   
 
  • اخبار
   اقتصاد زنده جوامع، حاصل رسانه پویا
   در آستانه روز خبرنگار هستیم، روزی که یادآور زحمات ارزشمند جامعه فرهنگی خبر و اطلاع رسانی است. رسانه را به درستی رکن چهارم دموکراسی نام نهاده اند، چرا که از رهگذر رسانه است که اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و بیدار سازی جامعه انجام می شود و بیان خواسته ها، اعتراضات و روشنگری مسائل مهم نیز از کارهای قابل توجه رسانه است.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۹/۰۵/۱۶