سال جهش تولید
X
   
 
  • اخبار
   آگهی تجدید مناقصه برای خرید آمونیاک و گلوله فلزی فورج
   شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران طی دو فراخوان برای خرید3200 تن آمونیاک با خلوص 21 درصد و 660 تن گلوله فلزی فورج آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای داد.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۸/۱۳