X
   
 
  • اخبار
   آغاز عملیات اجرایی خط تولید فروسیلیس تا یک ماه آینده
   مجتمع فروکروم جغتای عملیات اجرایی خط تولید فروسیلیس را تا یک ماه آینده آغاز می کند.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۶/۱۱  
   ثبت رکورد جدید تولید در فروکروم جغتای
   مدیر مجتمع فروکروم جغتای از ثبت رکورد جدید تولید این مجتمع در تیر 98 خبر داد.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۵/۱۲  
   فعالیت مجتمع فروکروم جغتای از سر گرفته شد
   مدیر مجتمع فروکروم جغتای از راه اندازی مجدد این کارخانه پس از بازسازی خبر داد.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۱/۱۱  
   فعالیت مجتمع فروکروم جغتای از سر گرفته شد
   مدیر مجتمع فروکروم جغتای از راه اندازی مجدد این کارخانه پس از بازسازی خبر داد.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۱/۱۱