پنج شنبه،06 اردیبهشت 1397
  
18:15:08
        
  •    
    
    •  
    • فرآیندها، استانداردها،اخبار و اطلاعیه ها
     صدور حکم مجری طرح احداث زنجیره فولاد در کردستان
     رییس هیات عامل ایمیدرو با صدور حکمی، محمد رضا احمدی را به عنوان مجری طرح احداث زنجیره فولاد در استان کردستان منصوب کرد.
     تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۱/۳۰  
     اقدامات ایمیدرو برای فعال سازی پتانسیل های معدنی کردستان
     رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اقدامات ایمیدرو در فعال سازی پتانسیل های معدنی کردستان گفت: بخش معدن و صنایع معدنی استان کردستان را توسعه می دهیم. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مهدی کرباسیان در دیدار با استاندار استان کردستان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعدادی از مشارکان و سرمایه گذاران صنایع معدنی این استان و جمعی از مدیران ایمیدرو ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: یکی از اقدامات برجسته ایمیدرو در سال 93 ، اجرای برنامه اکتشاف 250 هزار کیلومتر مربعی در 20 استان کشور و از جمله استان کردستان است که به تدریج نتایج مطلوبی از این عملیات حاصل می شود.
     تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۱۱/۰۴  
     اقدامات ایمیدرو برای فعال سازی پتانسیل های معدنی کردستان
     رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اقدامات ایمیدرو در فعال سازی پتانسیل های معدنی کردستان گفت: بخش معدن و صنایع معدنی استان کردستان را توسعه می دهیم. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مهدی کرباسیان در دیدار با استاندار استان کردستان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعدادی از مشارکان و سرمایه گذاران صنایع معدنی این استان و جمعی از مدیران ایمیدرو ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: یکی از اقدامات برجسته ایمیدرو در سال 93 ، اجرای برنامه اکتشاف 250 هزار کیلومتر مربعی در 20 استان کشور و از جمله استان کردستان است که به تدریج نتایج مطلوبی از این عملیات حاصل می شود.
     تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۱۱/۰۴  
     دو انتصاب در شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی کردستان
     با صدور احکامی جداگانه از سوی مهدی کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدرو، نمایندگان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در هیات مدیره شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی کردستان منصوب شدند. به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، با صدور احکام مذکور عبدالمجید شریفی به عنوان نماینده سازمان در هیات مدیره شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی کردستان (عضو غیرموظف) و محمد دره وزمی به عنوان نماینده شرکت ملی فولاد ایران در هیات مدیره آن شرکت منصوب شدند.
     تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۳/۳۰  
     دو انتصاب در شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی کردستان
     با صدور احکامی جداگانه از سوی مهدی کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدرو، نمایندگان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در هیات مدیره شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی کردستان منصوب شدند. به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، با صدور احکام مذکور عبدالمجید شریفی به عنوان نماینده سازمان در هیات مدیره شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی کردستان (عضو غیرموظف) و محمد دره وزمی به عنوان نماینده شرکت ملی فولاد ایران در هیات مدیره آن شرکت منصوب شدند.
     تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۳/۳۰  
     11 فرصت سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی استان کردستان
     مرکز پژوهش های مجلس، 11 فرصت سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی استان کردستان را تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود تحت عنوان «مطالعات پیش امکان سنجی برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری استان کردستان در بخش معدن و صنایع معدنی» آورده است: وجود ذخایر قابل توجه معدنی (سنگ های تزئینی با تنوع فراوان در رنگ به عنوان یکی از شاخص ترین منابع معدنی منطقه) در این استان و برخورداری از 230 کیلومتر مرز مشترک با عراق و نزدیکی به اروپا برای صادرات زمینی، شرایط مناسبی را برای ایجاد سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی فراهم کرده است.
     تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۲/۲۹  
     11 فرصت سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی استان کردستان
     مرکز پژوهش های مجلس، 11 فرصت سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی استان کردستان را تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود تحت عنوان «مطالعات پیش امکان سنجی برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری استان کردستان در بخش معدن و صنایع معدنی» آورده است: وجود ذخایر قابل توجه معدنی (سنگ های تزئینی با تنوع فراوان در رنگ به عنوان یکی از شاخص ترین منابع معدنی منطقه) در این استان و برخورداری از 230 کیلومتر مرز مشترک با عراق و نزدیکی به اروپا برای صادرات زمینی، شرایط مناسبی را برای ایجاد سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی فراهم کرده است.
     تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۲/۲۹  
     انتصاب نماینده شرکت ملی فولاد در هیات مدیره شرکت معدنی و صنایع معدنی کردستان
     محمد دره وزمی به عنوان نماینده شرکت ملی فولاد ایران در هیات مدیره شرکت معدنی و صنایع معدنی کردستان منصوب شد.
     تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۸/۱۹  
     انتصاب نماینده شرکت ملی فولاد در هیات مدیره شرکت معدنی و صنایع معدنی کردستان
     محمد دره وزمی به عنوان نماینده شرکت ملی فولاد ایران در هیات مدیره شرکت معدنی و صنایع معدنی کردستان منصوب شد.
     تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۸/۱۹  
     انتصاب نماینده ایمیدرو در هیات مدیره شرکت معدنی و صنایع معدنی کردستان
     عبدالمجید شریفی به عنوان نماینده ایمیدرو در هیات مدیره شرکت معدنی و صنایع معدنی کردستان منصوب شد.
     تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۸/۱۸