•    
    •  
    • فرآیندها، استانداردها،اخبار و اطلاعیه ها
     مسیر مدیریت سبز در ایمیدرو با مدیریت انرژی هموار می شود
     معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو از تدوین برنامه های این سازمان در راستای مدیریت اصولی آب و حامل های انرژی در سال جاری خبر داد.
     تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۳/۲۳  
     مسیر مدیریت سبز در ایمیدرو با مدیریت انرژی هموار می شود
     معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو از تدوین برنامه های این سازمان در راستای مدیریت اصولی آب و حامل های انرژی در سال جاری خبر داد.
     تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۳/۲۳  
     راه اندازی بیش از یک میلیارد دلار طرح توسط ایمیدرو در نیمه اول امسال
     ارزش طرح هایی که تا پایان نیمه اول سال 1396 وارد مدار تولید می شوند از یک میلیارد دلار عبور می کند.
     تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۳/۲۱  
     راه اندازی بیش از یک میلیارد دلار طرح توسط ایمیدرو در نیمه اول امسال
     ارزش طرح هایی که تا پایان نیمه اول سال 1396 وارد مدار تولید می شوند از یک میلیارد دلار عبور می کند.
     تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۳/۲۱  
     هند در مسیر افزایش سهم تولید جهانی فولاد تا سال 2021
     وب سایت متال جانکشن (Metaljunction)، از پیش بینی افزایش سهم تولید جهانی فولاد هند از 5.4درصد در سال 2017 به 7.7درصد در سال 2021خبر داد. این کشور در عین برنامه متنوعی برای افزایش تقاضای فولاد دارد.
     تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۳/۲۱  
     هند در مسیر افزایش سهم تولید جهانی فولاد تا سال 2021
     وب سایت متال جانکشن (Metaljunction)، از پیش بینی افزایش سهم تولید جهانی فولاد هند از 5.4درصد در سال 2017 به 7.7درصد در سال 2021خبر داد. این کشور در عین برنامه متنوعی برای افزایش تقاضای فولاد دارد.
     تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۳/۲۱  
     مسیر اجرای طرح های شاخص ایمیدرو هموار شد
     مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو گزارش عملکرد این بخش را در نیمه دوم سال قبل در حوزه های سرمایه گذاری، بین الملل و بازرگانی ارائه کرد. در آن مدت، مسیر اجرای تعدادی از طرح های شاخص یا جدید ایمیدرو تعیین هموار شد.
     تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۳/۱۶  
     مسیر اجرای طرح های شاخص ایمیدرو هموار شد
     مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو گزارش عملکرد این بخش را در نیمه دوم سال قبل در حوزه های سرمایه گذاری،بین الملل و بازرگانی ارائه کرد. در آن مدت، مسیر اجرای تعدادی از طرح های شاخص یا جدید ایمیدرو تعیین هموار شد.
     تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۳/۱۶  
     چین تولید مس و آلومینیوم را افزایش داد
     عملکرد چین در ماه آوریل در دوبخش مس و آلومینیوم رکوردی متفاوت را به ثبت رساند و آمارها نشان می دهد این کشور مسیر افزایش تولید مس و آلومینیوم را در پیش گرفته است.
     تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۳/۰۱  
     چین تولید مس و آلومینیوم را افزایش داد
     عملکرد چین در ماه آوریل در دوبخش مس و آلومینیوم رکوردی متفاوت را به ثبت رساند و آمارها نشان می دهد این کشور مسیر افزایش تولید مس و آلومینیوم را در پیش گرفته است.
     تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۶/۰۳/۰۱