سال جهش تولید
X
   
 
  • اخبار
   برگزاری 2 مناقصه "خرید و تحویل پارچه فیلترپرس" و"60 (شصت) تن کربن فعال" طلای زرشوران
   شرکت طلای زرشوران آگهی های تجدید فراخوان 2 مناقصه عمومی یک مرحله‌ای "خرید و تحویل 2،000 (دو هزار) عدد پارچه فیلترپرس دوخته شده (آماده نصب بر روی قالب)" و "خرید و تحویل 60 (شصت) تن کربن فعال (برای فرآیند CIL) مورد نیاز این کارخانه" را به فراخوان گذاشت.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۹/۰۸/۱۷  
   آگهی مناقصه خرید و تحویل 60 (شصت) تن کربن فعال طلای زرشوران
   شرکت طلای زرشوران آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای "خرید و تحویل 60 (شصت) تن کربن فعال (مشخصاً برای فرآیند CIL) را به فراخوان گذاشت.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۹/۰۷/۰۸  
   آگهی تجدید فراخوان مناقصه عملیات اجرایی فعالیت‌های زیربنایی طلای زرشوران
   آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای (همراه با ارزیابی کیفی)\"عملیات اجرایی فعالیت‌های زیربنایی (شماره یک) در مجتمع طلای زرشوران\" تجدید فراخوان شد.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۹/۰۴/۲۴  
   آگهی تجدید فراخوان مناقصه "خریدو تحویل مواد شیمیایی مصرفی آزمایشگاه کارخانه" طلای زرشوران
   شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با توجه به قانون برگزاری مناقصات، نسبت به تجدید فراخوان "خرید و تحویل مواد شیمیایی مصرفی آزمایشگاه کارخانه" مذکور اقدام کند.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۹/۰۴/۱۵  
   آگهی تمدید مدت زمان فروش تحویل و اسناد مناقصه "خدمات پشتیبانی" طلای زرشوران
   شرکت طلای زرشوران مدت زمان فروش و تحویل اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی"انجام کلیه خدمات پشتیبانی، بهره برداری از خط تولید، نظافت، تاسیسات، آبدارخانه و خدمات اداری" را تمدید کرد.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۱۰/۲۵  
   آگهی مناقصه "واگذاری خدمات حمل و نقل" شرکت طلای زرشوران
   شرکت طلای زرشوران مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی"واگذاری خدمات حمل و نقل" را به فراخوان گذاشت.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۱۰/۰۸  
   آگهی مناقصه " انجام خدمات حفاظت فیزیکی" در شرکت زرشوران
   شرکت طلای زرشوران آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی "انجام خدمات حفاظت فیزیکی" را به فراخوان گذاشت.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۹/۲۵  
   اصلاحیه آگهی مناقصه " خرید 1000 تن سیانید سدیم قرصی" طلای زرشوران
   اصلاحیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی "خرید 1000 تن سیانید سدیم قرصی با خلوص 98 درصد" مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران اعلام شد.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۶/۲۴  
   آگهی مناقصه "خرید 1000 تن سیانید سدیم قرصی با خلوص 98 درصد" طلای زرشوران
   شرکت طلای زرشوران انتخاب پیمانکار جهت خرید "1000 تن سیانید سدیم قرصی با خلوص 98 درصد" مورد نیاز این کارخانه خود را از طریق مناقصه محدود دو مرحله ای به فراخوان گذاشت.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۶/۱۶  
   آگهی مناقصه "تصفیه خانه شهرستان تکاب" طلای زرشوران
   آگهی مناقصه "حمل، بارگیری، تحویل و تخلیه آب مصارف بهداشتی از تصفیه خانه شهرستان تکاب" طلای زرشوران به فراخوان گذاشته شد.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۵/۰۹