سال جهش تولید
X
   
 
  • آگهـی فراخـوان مزایـده بین المللـی عمومـی یک مرحلـه ای فـروش 104000 تن باتـس در شرکـت آلومینیـوم المهـدی
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : آگهـی فراخـوان مزایـده بین المللـی عمومـی یک مرحلـه ای فـروش 104000 تن باتـس در شرکـت آلومینیـوم المهـدی
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : شرکت آلومینیوم المهدی واقع در بندرعباس
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، در نظر دارد یکصد و چهار هزار تن (104000) باتس موجود در شرکت آلومینیوم المهدی واقع در بندرعباس را به اشخاص حقوقی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان ذیصلاح که تمایل به شرکت در مزایده مذکور را دارند درخواست می نماید جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوط به شرایط شرکت در مزایده، پس از واریز مبلغ 10000000 ریال (ده میلیون ریال) به حساب شماره 0108257130004 به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نزد بانک ملی ایران شعبه میدان فردوسی کد 0137 با در دست داشتن اصل فیش واریزی و معرفینامه کتبی به دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان توسعه مراجعه نمایند.


   1- محل دریافت و تحویل اسناد: دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به نشانی: تهران، میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پ 39 ، طبقه یازدهم.

   2- زمان دریافت اسناد: از روز سه شنبه مورخ 94.12/11 حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روزچهار شنبه مورخ 94.12.19

   3 - زمان تحویل و عودت اسناد: پایان وقت اداری (ساعت 16) روز دوشنبه مورخ 95.01.23

   4- محل و تاریخ گشایش پاکات: ساعت 10:00  صبح روزچهار شنبه مورخ 95.01.25 در سالن جلسات واقع در طبقه دوم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران.

   5- مدت اعتبار پیشنهاد: سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد

   6- مبلغ و نوع ضمانت نامه شرکت در مزایده:
   ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ 909200000 ریال (نه میلیارد و نود و دو میلیون ریال) باشد.

     سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

    
    

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : آگهـی فراخـوان مزایـده بین المللـی عمومـی یک مرحلـه ای فـروش 104000 تن باتـس در شرکـت آلومینیـوم المهـدی