چهارشنبه،26 دی 1397
  
05:35:13
        
  •    
    
    • آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی
     اطلاعات اولیه
     سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
     نوع مناقصه/مزایده : مزایده شماره سریال : ---
     اطلاعات مناقصه/مزایده
     عنوان : آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی
     واحد منتشر کننده : ایمیدرو
     تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ تاریخ آخرین تغییرات : ---
     رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
     محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : ایمیدرو
     نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : سنتی مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۲/۱۰/۲۴
     مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
     گروه : ستاد ایمیدرو
     قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : در حال برگزاری
     مبلغ ضمانت(ریال) : ---
     اطلاعات تکمیلی
     توضیحات : ---
     نحوه ضمانت : ---
     شرایط شرکت کنندگان : ---
     شرایط دریافت اسناد : ---
     فایل های مناقصات :
     تصویر اگهی : آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی