سال جهش تولید
X
   
 
  • انجام آنالیز نمونه های ژئوشیمی فاز 1 مربوط به طرح اکتشاف مواد معدنی به روشهای ژئوفیزیک هوایی، ژئوشیمی و زمین شناسی دریایی (آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای)
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : اکتشاف مواد معدنی بروشهای ژئوفیزیک هوایی ژئوشیمی وزمین شناسی دریایی حوزه مناقصه/مزایده : انجام آنالیز نمونه های ژئوشیمی
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : انجام آنالیز نمونه های ژئوشیمی فاز 1 مربوط به طرح اکتشاف مواد معدنی به روشهای ژئوفیزیک هوایی، ژئوشیمی و زمین شناسی دریایی (آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای)
   واحد منتشر کننده : اکتشاف مواد معدنی بروشهای ژئوفیزیک هوایی ژئوشیمی وزمین شناسی دریایی
   تاریخ انتشار : ۱۳۸۵/۱۲/۰۱ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : تهران –شهرک غرب – انتهای خ سپهر – نبش میعاد - پلاک 1-طبقه اول
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : سنتی مهلت دریافت اسناد : ۱۳۸۵/۱۲/۱۲
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : برگزار شده
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

    طرح اکتشاف مواد معدنی بروشهای ژئوفیزیک هوایی ژئوشیمی وزمین شناسی دریایی در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذکر را با مشخصات و شرایط کلی ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

    
   الف)شرح مختصر کار: 
   شرح کار بطور مختصر عبارتست از: آماده سازی و آنالیز تعداد 9000 نمونه ژئوشیمی جهت تعیین 42 عنصر ( بغیر از,Hg,B ) مطابق با شرح خدمات موجود در اسناد مناقصه 
    
   ب) مدت اجرا: 
   مدت اجرای پروژه 4 ماه از زمان انعقاد قرارداد می باشد. 
    
   ج) نحوه انجام کار: 
   آنالیز نمونه ها منحصرا" در داخل کشور ، توسط پیمانکاری که واجد شرایط ذیل است انجام می شود . 
    
   د) شرایط لازم متقاضی: 
   1- دارا بودن شخصیت حقوقی 
   2-دارا بودن تجهیزات، امکانات، ماشین آلات و نیروی متخصص 
   3-دارای تجربه کافی 
   4-دارای توانایی در ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما 
    
   مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 250 میلیون ریال میباشد. 
    
   متقاضیانی که حائز شرایط بند (د) این آگهی بوده و از هر حیث آمادگی اجرای پروژه را دارند میتوانند حداکثر تا پایان وقت اداری 12/12/85 ، ضمن تهیه اسناد مناقصه از امور مالی طرح به نشانی: تهران –شهرک غرب – انتهای خ سپهر – نبش میعاد - پلاک 1-طبقه اول - تلفن 88086399 مدارک خواسته شده را مطابق اسناد مناقصه در 3 پاکت مجزا تحویل ورسید دریافت دارند. 
    
   جهت دریافت اسناد مناقصه ضروریست تا مبلغ 500000 ریال به شماره حساب45/92 بنام طرح اکتشاف مواد معدنی نزد بانک ملت شعبه میدان توحید واریز واصل فیش آن تسلیم گردد. 
    
   طرح مزبور در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. 
    
   در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، متقاضیان می توانند با تلفن 66058003-66042059 تماس حاصل نمایند. 
   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : انجام آنالیز نمونه های ژئوشیمی فاز 1 مربوط به طرح اکتشاف مواد معدنی به روشهای ژئوفیزیک هوایی، ژئوشیمی و زمین شناسی دریایی (آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای)