سال جهش تولید
X
   
 
  • خرید و تأمین تجهیزات آزمایشگاهی طرح عناصر نادر خاکی
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : خرید و تأمین تجهیزات آزمایشگاهی طرح عناصر نادر خاکی
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : استان یزد، شهر یزد، بلوار شهید قندی، مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   آگهـی فراخـوان مناقصه عمومـی یک مرحله ای خریـد و تأمیـن تجهیـزات آزمایشگاهـی
   طرح عناصر نادر خاکی وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد نسبت به خرید و تأمین تجهیزات آزمایشگاهی با مشخصات و شرایط کلی ذیل از طریق مناقصه عمومی‌ یک مرحله‌ای اقدام نماید.  لذا از کلیه متقاضیان ذیصلاح دعوت به عمل می آید در زمان مقرر برای دریافت اسناد به نشانی کار فرما مندرج در بند1 فراخوان  مراجعه نمایند.

   1- نام و نشانی کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (طرح عناصر نادر خاکی) به نشانی: میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پلاک 39
   2- موضوع مناقصه: خرید و تأمین تجهیزات آزمایشگاهی طرح عناصر نادر خاکی
   3- مدت اجرا: 30 روز
   4- محل اجرا: استان یزد، شهر یزد، بلوار شهید قندی،  مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد
   5- شرایط متقاضی: شرکت های فروشنده و تأمین کننده ذیصلاح تجهیزات آزمایشگاهی (به منظور فروش، نصب، خدمات پس از فروش دستگا هها و تجهیزات آنالیز مواد معدنی )
   6- نوع و مـبلـغ تضمین شرکـت در مـناقصـه: ضمانت‌‌نامه یا چک تضـمـین بانـکی به مـبلـغ 600000000 ریال (ششصد میلیون ریال)
   7- مهلت دریافت اسناد: از روز سه شنبه مورخ 25/01/1394 لغایت پایان وقت اداری (ساعت 16) روز  چهارشنبه مورخ 02/02/1394
   8- آخرین مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری(ساعت 16) روز یک شنبه مورخ 20/02/1394
   9- محل تحویل اسناد: متقاضیان باید مبلغ 500000 ریال (پانصد هزار ریال) به  حساب شماره:IR540100004001000901001082 نزد بانک مرکزی واریز و با در دست داشتن اصل فیش بانکی و معرفی تامه کتبی به نشانی کار فرما مراجعه نمایند.
   10- تاریخ و محل بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه مورخ 21/02/1394 ساعت 14:30 سالن جلسات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران                                                                                                                              

    

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : خرید و تأمین تجهیزات آزمایشگاهی طرح عناصر نادر خاکی