سال جهش تولید
X
   
 
  • فراخـوان مناقصـه عمومـی دو مرحلـه‌ای خدمـات حمـل و نقـل سـازمان
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : فراخـوان مناقصـه عمومـی دو مرحلـه‌ای خدمـات حمـل و نقـل سـازمان
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : دبیرخانه کمیسیون معاملات، واقع در تهران، میدان فردوسی، خیابان قرنی ، نبش کوچه شریف، پلاک39 - طبقه دوم
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و انتشار در جراید کثیرالانتشار با شماره فراخوان 200943007000002 برای انتخاب پیمانکار به منظور ارائه خدمات نقلیه جهت انجام ماموریت‌های روزانه درون شهری و برون شهری کارکنان خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای اقدام نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www. Setadiran.ir انجام خواهد شد. لذا از کلیه شرکت‌های ذیصلاح در این زمینه که دارای مجوز از سازمان کار و امور اجتماعی می باشند، دعوت به عمل می آید در زمان مقرر برای دریافت اسناد به سایت مذکور مراجعه نمایند.
   1- نـام و نشانـی کارفرمـا:  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به نشانی: تهران ـ  میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی ـ نبش کوچه شریف ـ پ 39 .
   2- مـوضـوع مناقصـه: ارائه خدمات حمل و نقل کارکنان سازمان.
   3- گواهـی نامه صلاحیـت: متقاضی می‌بایست دارای گواهی تأییدصلاحیت معتبرازسازمان کارو امور اجتماعی باشد.
   4-  سپـرده مناقصـه: یک فقره سپرده به مبلغ چهارصد و پنجاه و دو میلیون ریال (452000000 ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی که توسط یکی از بانکهای مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادات معتبر و قابل تمدید باشد.
   لذا اشخاص واجد صلاحیت که مایل به شرکت در مناقصه هستند موظفند نسبت به واریز مبلغ یک میلیون ریال 1000000 ریال) به شماره حساب 0108257130004 در وجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نزد بانک ملی ایران شعبه میدان فردوسی کد 0137 به صورت الکترونیکی اقدام و اسناد را از سایت مزبور در مهلت مقرر دریافت نمایند. لازم به ذکر است تحویل اسناد نیز به صورت الکترونیکی و از طریق سایت سامانه انجام میگردد. خاطر نشان می گردد اخذ پرینت وجه واریزی الکترونیکی و ارائه معرفی نامه کتبی معتبر به کارفرما الزامی می باشد. بدیهی است از پذیرفتن پیشنهادات متقاضیانی که نسبت به واریز مبلغ مذکور طی مدت مقرر اقدام ننموده باشند معذور خواهیم بود.
   5- زمـان دریافـت اسنـاد:  از روز چهارشنبه مورخ 02/02/1394 تا پایان وقت اداری (16) روز چهارشنبه مورخ 09/02/1394.
   6- زمـان تحویـل اسنـاد: پایان وقت اداری (16) روز چهارشنبه مورخ 23/02/1394
   7- محـل و تاریـخ بازگشـایی پاکـات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 27/02/1394 سالن جلسات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران واقع در طبقه دوم.
   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
    

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : فراخـوان مناقصـه عمومـی دو مرحلـه‌ای خدمـات حمـل و نقـل سـازمان