سال جهش تولید
X
   
 
  • آگهـی فراخـوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجـرای عملیات ساختمانی، عملیـات تکمیلـی انبـار مـواد خـام مجتمـع معدنـی و صنعتـی طلای زرشـوران
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : آگهـی فراخـوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجـرای عملیات ساختمانی، عملیـات تکمیلـی انبـار مـواد خـام مجتمـع معدنـی و صنعتـی طلای زرشـوران
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : 35 کیلومتری شهر تکاب در استان آذربایجان غربی
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۰۴/۲۳
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات : ---
   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
    فایل های مناقصات
    
   تصویر اگهی : آگهـی فراخـوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجـرای عملیات ساختمانی، عملیـات تکمیلـی انبـار مـواد خـام مجتمـع معدنـی و صنعتـی طلای زرشـوران