سال جهش تولید
X
   
 
  • آگهی تجدیـد فراخوان مناقصه عمومـی یک مرحله ای «حمل، بارگیری و تحویل مواد سوختی (نفت کوره و نفت گاز) مجتمع معدنـی و صنعتـی طلای زرشـوران»
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : آگهی تجدیـد فراخوان مناقصه عمومـی یک مرحله ای «حمل، بارگیری و تحویل مواد سوختی (نفت کوره و نفت گاز) مجتمع معدنـی و صنعتـی طلای زرشـوران»
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : شهرستان تکاب، 15 کیلومتری جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران در استان آذربایجان غربی.
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۰۶/۲۳
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   پیرو آگهی فراخوان مندرج در روزنامه های دنیای اقتصاد و اسرار در تاریخ 02/06/1394 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات نسبت به تجدید فراخوان مذکور اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران ذیصلاح که مایل به شرکت در مناقصه فوق می باشند دعوت به عمل  می آید جهت دریافت اسناد به دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به نشانی مندرج در بند «1» مراجعه نمایند.

   1-نام و نشانی کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران) به نشانی: تهران ـ میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی ـ نبش کوچه شریف ـ پ 39 .
   2-محل اجرای پروژه: شهرستان تکاب، 15 کیلومتری جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران در استان آذربایجان غربی.
   3-موضوع مناقصه: حمل، بارگیری، تحویل و تخلیه مواد سوختی مازوت و نفت گاز (گازوئیل) کارخانه طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه.
   4-نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای
   5-مدت زمان اجرای پروژه: یک سال
   6-گواهی نامه صلاحیت: متقاضی می‌باید؛
       تخصص و تجربه کاری مفید  و مرتبط با موضوع مناقصه و ناوگان حمل متناسب با ظرفیت درخواستی کارفرما،
       تاییدیه وزارت کار و امور اجتماعی در امور خدماتی و اخذ مجوزهای لازم از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران را داشته باشد.
   7-تامین مالی: از منابع داخلی سازمان
   8-مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین: نوع تضمین باید به صورت ضمانت نامه یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ 150000000 ریال (یکصد و پنجاه میلیون ریال) باشد.
   9-زمان و محل دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می آید جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوطه پس از واریز مبلغ 5000000 (پنج میلیون ریال) به شماره حساب 0108257130004 در وجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نزد بانک ملی ایران شعبه میدان فردوسی کد 0137 از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز دوشنبه مورخ 23/06/1394 با ارائه اصل فیش بانکی و معرفی نامه کتبی معتبر در یکی از روزهای اداری به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پ 39 طبقه یازده مراجعه نمایند.
   10-زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز سه شنبه مورخ 07/07/1394 به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در نشانی مندرج در بند «9» تحویل نمایند.
         سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
          مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران
    
          

    

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : آگهی تجدیـد فراخوان مناقصه عمومـی یک مرحله ای «حمل، بارگیری و تحویل مواد سوختی (نفت کوره و نفت گاز) مجتمع معدنـی و صنعتـی طلای زرشـوران»