سال جهش تولید
X
   
 
  • آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای « خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی و آموزش سامانه نظارت الکترونیک (دوربین های مداربسته) مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران »
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای « خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی و آموزش سامانه نظارت الکترونیک (دوربین های مداربسته) مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران »
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر 35 جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات و با انجام ارزیابی کیفی، نسبت به انتخاب پیمانکار جهت خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی و آموزش سامانه نظارت الکترونیک (دوربین های مداربسته) مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی اقدام  نماید. لذا از کلیه پیمانکاران ذیصلاح که مایل به شرکت در مناقصه فوق می باشند دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد به دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به نشانی مندرج در بند «1» مراجعه نمایند

   1- نام و نشانی کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران) به نشانی: تهران ـ میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی ـ نبش کوچه شریف ـ پ 39

   2- محل اجرای پروژه: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر 35 جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران

   3- موضوع مناقصه: خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی و آموزش سامانه نظارت الکترونیک (دوربین های مداربسته) طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه

   4-نوع مناقصه: دو مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی

   5- مدت زمان اجرای پروژه: 8 ماه

   6- گواهی نامه صلاحیت: متقاضی ‌باید؛

   - تخصص و تجربه کاری مفید  و مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد

   -  گواهی صلاحیت معتبر مرتبط با موضوع مناقصه از مراجع ذیصلاح را داشته باشد

   - مجوزهای مربوط به گمرک و ترخیص کالا را داشته باشد

   7- تامین مالی: از منابع داخلی سازمان

   8- مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین: نوع تضمین باید به صورت ضمانت نامه یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ 2000000000 ریال (دو میلیارد ریال) باشد

   9-  زمان و محل دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می آید جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوطه پس از واریز مبلغ 5000000 (پنج میلیون ریال) به شماره حساب 0108257130004 در وجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نزد بانک ملی ایران شعبه میدان فردوسی کد 0137 از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز چهار شنبه مورخ 23/10/1394 با ارائه اصل فیش بانکی و معرفی نامه کتبی معتبر در یکی از روزهای اداری به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پ 39 طبقه یازده مراجعه نمایند

   10- زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز چهار شنبه مورخ 07/11/1394 به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در نشانی مندرج در بند «9» تحویل نمایند

   11-زمان گشایش پاکت ارزیابی کیفی : ساعت 10 صبح شنبه مورخ 10/11/1394 در نشانی مندرج در بند «1»

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

          مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران
    

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای « خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی و آموزش سامانه نظارت الکترونیک (دوربین های مداربسته) مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران »