سال جهش تولید
X
   
 
  • عملیات فنس کشی فاز اول سایت 250 هکتاری منطقه ویژه اقتصادی کاشان به طول 7272 متر و احداث جاده دسترسی به طول 7080 متر و عرض 3 متر واقع در 30 کیلومتری شمال شرق شهر کاشان
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : عملیات فنس کشی فاز اول سایت 250 هکتاری منطقه ویژه اقتصادی کاشان به طول 7272 متر و احداث جاده دسترسی به طول 7080 متر و عرض 3 متر واقع در 30 کیلومتری شمال شرق شهر کاشان
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : 30 کیلومتری شمال شرق شهر کاشان
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   «آگهـی فراخـوان ارزیابـی کیفی پیمانکـاران مناقصـه عمومـی دو مرحلـه ای»

   « عملیـات فنـس کشـی منطقـه ویژه اقتصـادی کاشـان»

   با عنایت به قانون برگزاری مناقصات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران «طرح منطقه ویژه اقتصادی کاشان» در نظر دارد نسبت به  انجام عملیات فنس کشی فاز اول سایت 250 هکتاری منطقه ویژه اقتصادی کاشان به طول 7272متر و احداث جاده دسترسی به طول 7080 متر و عرض 3 متر واقع در 30 کیلومتری شمال شرق شهر کاشان  وشناسایی پیمانکاران واجد صلاحیت از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. لذا از واجدین شرایط در رشته ابنیه با حداقل رتبه 3 یا رشته صنعت با حداقل رتبه 4 معتبر دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی، با ارائه معرفی نامه کتبی و گواهینامه صلاحیت معتبر
    فوق الذکر به آدرس ذیل مراجعه نمایند .

   1. کارفرما : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (منطقه ویژه اقتصادی کاشان) به نشانی: تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پلاک 39

   2. موضوع مناقصه: عملیات فنس کشی فاز اول سایت 250 هکتاری منطقه ویژه اقتصادی کاشان به طول 7272 متر و احداث جاده دسترسی به طول 7080 متر و عرض 3 متر واقع در 30 کیلومتری شمال شرق شهر کاشان

   3. محل تامین منابع مالی : منابع داخلی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

   4. محل و مهلت دریافت استعلام ارزیابی کیفی : از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز چهارشنبه مورخ 28/11/1394 به آدرس: تهران، بالاتر از میدان ولی عصر ( عج )، روبروی سینما استقلال، شرکت ملی فولاد ایران، بال شمالی، طبقه دوم، دفتر منطقه ویژه اقتصادی کاشان، تلفن : 88909102

   5. محل و مهلت تسلیم استعلام ارزیابی کیفی : متقاضیان می بایست مدارک مورد نیاز مانند تصویر گواهینامه صلاحیت معتبر، تصویر اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهی آخرین تغییرات منتشره در روزنامه رسمی کشور، تصویر صورتهای مالی حسابرسی شده به همراه فرم های تکمیل شده و سایر مستندات مورد نیاز استعلام  ارزیابی کیفی ممهور به مهر شرکت و امضاء صاحبان مجاز را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز دوشنبه مورخ 24/12/1394 به دفتر منطقه ویژه اقتصادی کاشان به آدرس مندرج در بند «4»  ارائه نمایند.

   پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب مقررات از شرکتهای واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد. بدیهی است ارائه  تقاضا صرفاً به منظور ارزیابی کیفی متقاضیان بوده و هیچ گونه حقی را برای آنان جهت دعوت به ارائه پیشنهاد ایجاد نخواهد نمود.

   سازمان توسعـه و نوسـازی معادن و صنایـع معدنـی ایـران

   منطقـه ویـژه اقتصـادی کاشـان

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : عملیات فنس کشی فاز اول سایت 250 هکتاری منطقه ویژه اقتصادی کاشان به طول 7272 متر و احداث جاده دسترسی به طول 7080 متر و عرض 3 متر واقع در 30 کیلومتری شمال شرق شهر کاشان