یکشنبه،30 دی 1397
  
20:56:10
        
  •    
    
    • شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بورس

     تاریخ بروز رسانی: ۲۵/۱۰/۱۳۹۷ ساعت: 08:29:16
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 325 1,295 4.94 افزایش
     2 ساراب سیمان‌ داراب‌ 0 1,675 0.42 افزایش
     3 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 6,899 1.34 افزایش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 2,461 4.94 کاهش
     5 سفارس سیمان فارس و خوزستان 0 1,547 1.34 کاهش
     6 سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 0 6,189 2.84 کاهش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 0 2,500 2 افزایش
     8 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 0 3,694 0
     9 فخاس فولاد خراسان 0 8,955 1.5 افزایش
     10 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     11 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران 0 2,786 0.54 کاهش
     12 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 0 5,018 0.26 کاهش
     13 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 0 2,733 0.81 افزایش
     14 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 0 4,970 0.42 کاهش
     15 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 0 4,529 1.03 افزایش
     16 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 0 5,051 0.18 کاهش
     17 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 0 6,700 0.04 افزایش