یکشنبه،27 اسفند 1396
  
03:28:36
        
  •    
    
    • شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بورس

     تاریخ بروز رسانی: ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ ساعت: 17:38:58
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 1,535 812 0.25 کاهش
     2 ساراب سیمان‌ داراب‌ 46 930 0.65 افزایش
     3 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 5,655 4.85 کاهش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 2 1,673 5 کاهش
     5 سفارس سیمان فارس و خوزستان 54 1,028 0.49 افزایش
     6 سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 7 4,998 4.39 افزایش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 22 1,778 0.67 کاهش
     8 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 395 1,340 1.36 افزایش
     9 فخاس فولاد خراسان 5 3,700 0.46 کاهش
     10 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     11 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران 291 2,639 0.08 افزایش
     12 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 828 2,855 0.56 کاهش
     13 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 56 1,386 2.46 کاهش
     14 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 215 2,070 0.38 کاهش
     15 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 206 3,451 0.58 کاهش
     16 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 306 3,415 2.09 کاهش
     17 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 344 3,670 1.38 افزایش