چهارشنبه،30 آبان 1397
  
07:22:53
        
  •    
    
    • شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بورس

     تاریخ بروز رسانی: ۲۸/۰۸/۱۳۹۷ ساعت: 14:33:12
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 325 1,295 4.94 افزایش
     2 ساراب سیمان‌ داراب‌ 33 1,519 0.46 افزایش
     3 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 7 7,142 4.99 کاهش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 6 2,502 4.98 کاهش
     5 سفارس سیمان فارس و خوزستان 104 1,364 0.29 افزایش
     6 سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 5 7,324 4.99 کاهش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 172 2,578 1.74 افزایش
     8 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 518 3,375 4.98 افزایش
     9 فخاس فولاد خراسان 27 9,350 3.34 کاهش
     10 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     11 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران 1,381 4,000 2.2 افزایش
     12 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 1,750 5,501 1.23 افزایش
     13 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 349 2,640 2.4 کاهش
     14 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 559 5,780 2.45 افزایش
     15 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 212 4,850 0.9 کاهش
     16 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 133 6,595 3.91 افزایش
     17 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 657 8,039 1.93 افزایش