•    
    • شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بورس

     تاریخ بروز رسانی: ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ ساعت: 10:02:48
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 224 710 0.14 افزایش
     2 ساراب سیمان‌ داراب‌ 1 1,444 1.69 افزایش
     3 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 10,342 4.92 کاهش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 2,145 3.12 کاهش
     5 سفارس سیمان فارس و خوزستان 11 1,438 0.9 کاهش
     6 سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 0 4,500 2.81 کاهش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 8 2,300 0.74 افزایش
     8 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 42 2,767 2.74 کاهش
     9 فخاس فولاد خراسان 2 4,160 4.98 کاهش
     10 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     11 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران 0 1,830 1.03 کاهش
     12 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 0 1,363 1.02 کاهش
     13 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 61 1,990 0.61 افزایش
     14 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 18 1,655 0.06 کاهش
     15 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 44 2,040 3.86 کاهش
     16 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 18 2,833 2.04 کاهش
     17 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 12 2,129 0.19 افزایش