شنبه،27 آبان 1396
  
15:30:48
        
  •    
    
    • شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بورس

     تاریخ بروز رسانی: ۲۷/۰۸/۱۳۹۶ ساعت: 15:03:57
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 1,598 773 0.9 کاهش
     2 ساراب سیمان‌ داراب‌ 41 1,171 3.78 کاهش
     3 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 6,413 4.94 کاهش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 1 1,914 4.97 کاهش
     5 سفارس سیمان فارس و خوزستان 152 1,250 1.26 کاهش
     6 سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 0 4,699 3.46 افزایش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 158 2,271 4.94 کاهش
     8 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 371 1,464 4.95 افزایش
     9 فخاس فولاد خراسان 2 3,794 0
     10 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     11 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران 278 1,870 0.54 افزایش
     12 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 1,271 2,420 0.88 افزایش
     13 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 147 1,537 2.33 افزایش
     14 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 73 1,594 0.44 کاهش
     15 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 102 2,744 0.73 افزایش
     16 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 111 2,820 0.35 کاهش
     17 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 135 2,610 0.38 افزایش