شنبه،29 مهر 1396
  
08:22:10
        
  •    
    • شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بورس

     تاریخ بروز رسانی: ۲۶/۰۷/۱۳۹۶ ساعت: 08:29:45
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 0 799 0.13 کاهش
     2 ساراب سیمان‌ داراب‌ 0 1,275 1.03 افزایش
     3 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 7,000 3.57 افزایش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 1,918 4.96 کاهش
     5 سفارس سیمان فارس و خوزستان 0 1,269 1.6 افزایش
     6 سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 0 4,420 2.36 کاهش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 0 2,255 1.58 افزایش
     8 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 0 1,620 0.25 کاهش
     9 فخاس فولاد خراسان 0 3,860 1.79 افزایش
     10 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     11 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران 0 2,207 0.14 کاهش
     12 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 0 2,100 1.2 افزایش
     13 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 0 1,662 1.6 کاهش
     14 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 0 1,588 1.24 کاهش
     15 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 0 2,650 0.56 کاهش
     16 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 0 2,900 0.24 افزایش
     17 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 0 2,744 0.54 کاهش