دوشنبه،02 بهمن 1396
  
08:16:17
        
  •    
    
    • شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بورس

     تاریخ بروز رسانی: ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ ساعت: 08:33:33
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 0 828 0.36 کاهش
     2 ساراب سیمان‌ داراب‌ 0 963 0.21 کاهش
     3 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 6,385 4.99 کاهش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 1,688 4.95 کاهش
     5 سفارس سیمان فارس و خوزستان 0 1,118 0.36 کاهش
     6 سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 0 4,500 2.17 کاهش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 0 1,850 0.27 کاهش
     8 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 0 1,439 0.21 افزایش
     9 فخاس فولاد خراسان 0 3,571 4.37 کاهش
     10 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     11 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران 0 2,660 0.45 کاهش
     12 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 0 3,000 1.64 کاهش
     13 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 0 1,510 0.33 افزایش
     14 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 0 2,129 1.43 افزایش
     15 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 0 3,857 0.16 افزایش
     16 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 0 3,365 0.03 افزایش
     17 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 0 3,534 1.75 کاهش