•    
    • شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بورس

     تاریخ بروز رسانی: ۰۷/۰۴/۱۳۹۶ ساعت: 09:09:58
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 80 718 0
     2 ساراب سیمان‌ داراب‌ 0 1,364 2.22 کاهش
     3 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 10,342 4.92 کاهش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 2,145 3.12 کاهش
     5 سفارس سیمان فارس و خوزستان 2 1,437 0.91 افزایش
     6 سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 0 4,500 2.81 کاهش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 12 2,175 2.95 کاهش
     8 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 42 2,767 2.74 کاهش
     9 فخاس فولاد خراسان 0 4,160 4.94 کاهش
     10 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     11 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران 0 1,830 1.03 کاهش
     12 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 58 1,425 1.5 افزایش
     13 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 6 1,995 0.1 افزایش
     14 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 6 1,684 0.9 افزایش
     15 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 106 2,190 4.73 افزایش
     16 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 9 3,035 1.34 افزایش
     17 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 2 2,100 0.66 کاهش