•    
    • شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بورس

     تاریخ بروز رسانی: ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ ساعت: 10:53:31
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 0 2,792 0.07 کاهش
     2 ساراب سیمان‌ داراب‌ 29 1,370 2.35 کاهش
     3 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 11,035 4.89 کاهش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 2,172 4.99 کاهش
     5 سفارس سیمان فارس و خوزستان 9 1,590 4.19 افزایش
     6 سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 9 4,272 4.98 کاهش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 14 2,632 2.16 کاهش
     8 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 42 2,767 2.74 کاهش
     9 فخاس فولاد خراسان 0 4,646 4.99 کاهش
     10 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     11 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران 453 1,930 1.18 کاهش
     12 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 219 1,382 0.22 کاهش
     13 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 80 1,875 4.97 کاهش
     14 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 87 1,867 0.81 افزایش
     15 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 221 2,450 0.62 افزایش
     16 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 0 2,900 1.01 افزایش
     17 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 121 2,400 1.4 کاهش