•    
    • شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بورس

     تاریخ بروز رسانی: ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ ساعت: 08:29:27
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 0 2,792 0.07 کاهش
     2 ساراب سیمان‌ داراب‌ 0 1,330 1.92 افزایش
     3 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 13,379 4.99 کاهش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 2,230 4.94 کاهش
     5 سفارس سیمان فارس و خوزستان 0 1,480 0.94 کاهش
     6 سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 0 4,105 1.79 کاهش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 47 2,080 1.38 کاهش
     8 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 42 2,767 2.74 کاهش
     9 فخاس فولاد خراسان 0 5,199 4.86 افزایش
     10 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     11 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران 325 1,950 1.99 افزایش
     12 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 0 1,434 0.14 کاهش
     13 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 0 2,041 2.3 کاهش
     14 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 0 1,880 2.84 کاهش
     15 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 0 3,310 1.63 کاهش
     16 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 0 2,900 1.01 افزایش
     17 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 0 2,421 0.57 کاهش