سه شنبه،31 مرداد 1396
  
15:29:06
        
  •    
    • شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بورس

     تاریخ بروز رسانی: ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ ساعت: 10:57:09
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 1,183 830 0.72 کاهش
     2 ساراب سیمان‌ داراب‌ 15 1,376 2.99 افزایش
     3 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 6,999 3.64 افزایش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 1,965 4.98 کاهش
     5 سفارس سیمان فارس و خوزستان 9 1,470 1.74 کاهش
     6 سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 2 4,041 4.98 کاهش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 34 2,450 1.65 کاهش
     8 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 117 959 4.92 افزایش
     9 فخاس فولاد خراسان 11 3,961 0.85 کاهش
     10 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     11 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران 1,401 2,000 3.52 افزایش
     12 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 1,662 1,836 2.23 افزایش
     13 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 449 2,010 3.82 افزایش
     14 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 1,538 1,556 4.99 افزایش
     15 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 145 2,851 2.96 کاهش
     16 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 34 3,050 0.94 کاهش
     17 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 1,307 2,491 2.22 افزایش