دوشنبه،07 خرداد 1397
  
13:53:42
        
  •    
    
    • شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بورس

     تاریخ بروز رسانی: ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ ساعت: 08:44:15
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 0 800 0.38 افزایش
     2 ساراب سیمان‌ داراب‌ 0 933 3.12 کاهش
     3 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 5,924 4.65 افزایش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 1,668 4.69 کاهش
     5 سفارس سیمان فارس و خوزستان 0 1,038 1.42 کاهش
     6 سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 0 5,196 0.25 کاهش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 0 1,527 0
     8 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 184 2,256 4.98 افزایش
     9 فخاس فولاد خراسان 0 4,221 0.45 افزایش
     10 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     11 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران 0 2,500 0.2 کاهش
     12 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 0 2,960 0.41 افزایش
     13 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 0 1,428 0.49 کاهش
     14 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 0 2,229 0.45 افزایش
     15 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 0 3,200 0.59 کاهش
     16 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 0 3,432 0.59 افزایش
     17 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 0 3,580 0.34 افزایش