سه شنبه،27 آذر 1397
  
15:08:11
        
  •    
    
    • شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بورس

     تاریخ بروز رسانی: ۲۶/۰۹/۱۳۹۷ ساعت: 08:46:14
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 325 1,295 4.94 افزایش
     2 ساراب سیمان‌ داراب‌ 0 1,401 0.36 کاهش
     3 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 6,975 4.99 کاهش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 6 2,502 4.98 کاهش
     5 سفارس سیمان فارس و خوزستان 0 1,299 1.81 کاهش
     6 سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 0 6,950 4.91 کاهش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 0 2,580 0.65 کاهش
     8 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 0 3,193 1.27 کاهش
     9 فخاس فولاد خراسان 0 8,999 0.77 کاهش
     10 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     11 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران 0 3,846 0.23 کاهش
     12 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 0 4,880 0.69 کاهش
     13 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 0 2,328 0.51 کاهش
     14 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 0 4,908 1.35 کاهش
     15 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 0 4,427 0.07 افزایش
     16 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 133 6,595 3.91 افزایش
     17 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 0 6,978 0.4 کاهش