چهارشنبه،24 مرداد 1397
  
21:02:09
        
  •    
    
    • شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بورس

     تاریخ بروز رسانی: ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ ساعت: 10:29:00
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 325 1,295 4.94 افزایش
     2 ساراب سیمان‌ داراب‌ 43 1,070 0.66 افزایش
     3 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 5,650 0.84 افزایش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 1,511 4.91 کاهش
     5 سفارس سیمان فارس و خوزستان 26 1,401 0
     6 سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 0 4,819 4.88 کاهش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 1 1,790 1.19 افزایش
     8 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 431 3,171 5 افزایش
     9 فخاس فولاد خراسان 11 8,549 5 افزایش
     10 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     11 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران 1,909 3,531 3.68 کاهش
     12 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 2,299 4,517 3.32 کاهش
     13 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 70 1,598 0.76 افزایش
     14 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 243 3,346 2.7 کاهش
     15 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 113 3,867 0
     16 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 230 3,651 4.65 کاهش
     17 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 294 5,478 1.07 کاهش