دوشنبه،04 تیر 1397
  
18:29:44
        
  •    
    
    • شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بورس

     تاریخ بروز رسانی: ۰۳/۰۴/۱۳۹۷ ساعت: 09:58:38
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 0 1,242 0
     2 ساراب سیمان‌ داراب‌ 11 1,141 0.35 کاهش
     3 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 4 5,898 4.98 افزایش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 2 1,660 4.98 کاهش
     5 سفارس سیمان فارس و خوزستان 177 1,304 4.99 افزایش
     6 سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 1 5,000 3.75 کاهش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 51 1,934 4.99 افزایش
     8 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 0 2,080 3.66 کاهش
     9 فخاس فولاد خراسان 1 4,967 4.99 افزایش
     10 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     11 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران 2,365 3,450 3.51 افزایش
     12 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 3,336 4,078 4.54 افزایش
     13 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 353 1,705 4.99 افزایش
     14 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 413 2,951 4.98 افزایش
     15 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 443 4,277 4.98 افزایش
     16 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 0 3,390 0.79 کاهش
     17 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 1,582 5,060 4.85 افزایش