سه شنبه،25 مهر 1396
  
18:19:01
        
  •    
    •  
    • سمینارها و کنفرانسها
     کک نفتی ایرانی، صنایع فلزی را از واردات بی نیاز می کند
     رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: نیاز صنایع فلزی کشور به کک نفتی در آینده با استفاده از فناوری داخلی تامین می شود.
     تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۶/۳۱