X
   
 
  • طرح ها و پروژه ها
  •  
  • فهرست پروژه های صنعت فولاد
   کارفرما: ایمیدرو
   محل پروژه: خوزستان
   کارفرما: ایمیدرو
   محل پروژه: استان کرمان
   کارفرما: ایمیدرو
   محل پروژه: استان فارس
   کارفرما: ایمیدرو
   محل پروژه: چهار محال و بختیاری
   کارفرما: ایمیدرو
   محل پروژه: میانه
   کارفرما: ایمیدرو
   محل پروژه: خراسان جنوبی
   کارفرما: ایمیدرو
   محل پروژه: استان خراسان رضوی