دوشنبه،02 بهمن 1396
  
08:15:57
        
  •    
    
    • ترکیب سهامداران

     ترکیب سهامدارن ایمیدرو
    • مجامع و رویدادها

     تاریخ برگزاری : 21 دی 1390

     همانند سالهای گذشته، شرکتهای برتر در محورهای رشد ارتباط با دانشگاه، رشد ارتباط با بخش خصوصی، بکار گیری نتایج پروژه های پژوهشی، نوآوری و تولید محصولات جدید، بیشترین ...

    • ورود به سیستم امور مالی و مجامع