جمعه،02 فروردین 1398
  
16:46:38
        
  •    
    
    • آخرین بروز رسانی: 11:35:31 - ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
     نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 325 1,295 4.94 افزایش
     ساراب سیمان‌ داراب‌ 228 1,689 2.49 افزایش
     ساربیل سیمان آرتا اردبیل 4 7,899 5 افزایش
     سدشت صنایع سیمان دشتستان 43 2,379 4.99 افزایش
     سفارس سیمان فارس و خوزستان 445 1,750 0.17 کاهش
     سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 23 6,221 0.05 افزایش