سال جهش تولید
X
   
 
  • هدر یاد داشت ها و مقالات

  • خلاصه ای از معرفی تکنولوژی های تختال نازک
   نویسنده: الهام کردزاده
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۲۵
   چکیده
   برای تولید محصولات تخت، فولاد مذاب عموما به صورت اسلب در ماشین ریخته گری مداوم اسلب ریخته می شود. این اسلب پس از بازرسی، دوباره قبل از آن که در واحد نورد گرم مدوام یا نیمه مداوم به صورت کویل درآید در کوره های متعادل کننده دما تا دمای نورد حرارت داده می شود.
    فایل ضمیمه