سال جهش تولید
X
   
 
    • هدر یاد داشت ها و مقالات

    • نگاهی به تحولات دنیای فـولاد
      تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۸/۲۰

      بازار فولاد ماهیتی سیکلی دارد و عملکرد آن تابعی از شرایط اقتصادی جامعه است. سلامت صنعت فولاد و سلامت اقتصادی جامعه یا هر کشوری با یکدیگر رابطه متقابل دارند، در دهه گذشته این صنعت رشد قابل توجهی داشته، اما شاهد بیشترین رشد در کشورهای بریک (برزیل، روسیه، هند و چین) و خصوصاً در چین بوده‌ایم. از سال 2001 تاکنون این صنعت فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است که به طورکل تولید جهانی فولاد با نرخ رشد متوسط تقریبی 6 درصد و مصرف فولاد با نرخ رشد 5/5 درصدی در حرکت بوده است.